DCSIMG

Research in Swedish

Morgonrapport Sverige - Torsdag 17 april

• Separatister i Donetsk planerar lokal folkomröstning • Toppmöte i Genève för att diskutera krisen i Ukraina

Morgonrapport Sverige - Fredag 11 april

• Finland – S&P bekräftar AAA men sänker utsikterna till negativa • Största nedgången på Nasdaq sedan november 2011

Morgonrapport Sverige - Torsdag 10 april

• Något mjukt Fed-protokoll. • Kinas utrikeshandel sämre än väntat.

Central Bank Watch Sweden: Inflationen är allt

Riksbankens Penningpolitiska uppföljningsrapport mjukare än väntat, och då i synnerhet vad beträffar räntebanan. Vi räknar därför nu med att Riksbanken sänker räntan i juli. Vi justerar också prognosen på reporäntan längre fram och bedömer att den första räntehöjningen sker i februari 2015 (tidigare december 2014) och att reporäntan är 1,25 procent i december 2015 (1,50 procent). Som en följd därav bedömer vi också att kronan försvagas framöver.

Morgonrapport Sverige - Onsdag 9 april

• Förväntad BNP-tillväxt på 2,7 procent 2014 och 3,3 procent 2015 i vårbudgeten. • Riksbanken lämnar räntebesked.

Derivatbladet – Riksbanken fast i en rävsax

• Fed höjer räntan 17x25 gånger innan 2020! • ECB laddar kanonen med såpbubblor • Riksbanken står inför ett ovisst beslut

Morgonrapport Sverige - Tisdag 8 april

•ECB:s Mersch tonar ned förväntningarna om snara obligationsköp. •USA varnar Kina för att fortsätta med sin valutaförsvagningspolitik.

Morgonrapport Sverige - Måndag 7 april

• Världsbanken gör mindre justeringar av BNP-prognos • Hushållens konsumtion för februari på dagens agenda

Inför KPI i mars: Låg inflation håller Riksbanken i ett järngrepp

Vi räknar med att KPI steg med 0,3 procent på månadsbasis i mars. Det innebär ett tolvmånaderstal på -0,3 procent för KPI och +0,3 procent för KPIF. Det är 0,3 respektive 0,2 procentenheter lägre än Riksbankens prognos i februarirapporten.

Sweden: Decent production figures

In February, production in both the manufacturing sector and the private services sector increased somewhat more than expected. Order intakes in manufacturing sector also rose although the trend remains sluggish. We find today’s data as consistent with our cautious forecast of Q1 GDP growing by 0.2% q/q only.

Morgonrapport Sverige - Fredag 4 april

• Lars EO Svensson ger Riksbanken ännu en känga • NFP – har våren nått den amerikanska arbetsmarknaden?

Morgonrapport Sverige - Torsdag 3 april

• Ekonomiskt stimulanspaket i Kina • Brasilien höjer styrräntan

Morgonrapport Sverige - Onsdag 2 april

• Grekland planerar att emittera lån för första gången sedan 2010 • Nato bryter alla civila och militära samarbeten med Ryssland

Morgonrapport - Tis 1 april

• Officiellt kinesiskt inköpsindex stiger marginellt • Frankrikes premiärminister avgår

Morgonrapport Sverige - Måndag 31 mars

• USA:s och Rysslands utrikesministrar har träffats och diskuterat Ukraina. • Sverige är inne i en ganska tydlig återhämtning enligt Per Jansson (Riksbanken).

Morgonrapport Sverige - Fredag 28 mars

• Nytt förslag om stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland • Både stark och svag statistik från Japan

Morgonrapport Sverige - Torsdag 27 mars

• Fem av de trettio största bankerna i USA underkändes i Fed:s stresstester. • Obama varnar att likgiltighet skulle ignorera lärdomen av två världskrig.