DCSIMG

Research in Danish

Morgenrapport Danmark

Afventende markeder – risikoappetitten er intakt Dollaren fastholder et højt niveau Renterne siver forud for vigtige nøgletal og begivenheder

Stigende beskæftigelse og mange ledige stillinger

Situationen på det danske arbejdsmarked bliver langsomt bedre. Det er konklusionen på dagens tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen der viser udviklingen i antallet af fyringsvarsler og ledige stillinger.

Højere dankortomsætning varsler øget privatforbrug

Dankortomsætningen i de danske butikker steg i juni med 2,7 pct. målt i forhold til samme periode sidste år. Renset for inflation svarer det til en real fremgang over det seneste år på omkring 2 pct.

Cheføkonomens hjørne: Halvårsstatus

Halvårsstatus er et fint gammelt udtryk, som stort set kan bruges på alt mellem himmel og jord, bare det sker omkring 1. juli. Og hvis vi betragter dansk økonomi, er der vel kun at sige, at første halvår 2014 så absolut har været godkendt. Væksten er kommet tilbage drevet af stigende privatforbrug og investeringsaktivitet, ligesom eksporten klarer sig fornuftigt. Samtidig er arbejdsløsheden faldet, og alene i 1. kvartal kom næsten 8.000 personer i job.

ISM signalerer vækst

Første kvartal var temmelig skidt i USA, men at der faktisk er meget godt gang i den amerikanske økonomi fik vi endnu en gang bekræftet med offentliggørelsen af det vigtige ISM tal, som kom ud næsten uændret på 55,3 i juni mod 55,4 i maj.

Reformeffekten udfases - arbejdsløsheden stiger igen

Efter et halvt år med faldende arbejdsløshed steg bruttoledigheden lidt igen i maj. Stigningen var dog på beherskede 800 personer, og der er nu 133.000 ledige herhjemme, svarende til 5,0% af arbejdsstyrken. Det er fortsat det laveste niveau midten af 2009.

Industrien ramt af geopolitisk uro

Væksten blev høj i 1. kvartal, men hvis vi kan bruge konjunkturbarometret for hovedsektorerne fra maj og juni som indikator for de tidlige sommermåneder må vi konstatere, at styrken i det hjemlige opsving fortsat er behersket.

Dansk renteprognose: Presset på kronen er væk

ECB forsøger med rentenedsættelse og likviditetsudpumpning at presse inflationen højere i euroområdet. Svækket dansk krone har udløst to renteforhøjelser fra Nationalbanken – én eksplicit, og én implicit. Danske markedsrenter har fortsat den nedadgående trend siden årsskiftet. Hen over sommeren venter vi, at renterne vil stabilisere sig omkring de nuværende niveauer, mens de ventes at stige ind i efteråret

Navigator - Centralbankerne lemper stadig pengepolitikken

Med ECB i spidsen er de globale centralbanker fortsat bekymret for at stramme op for tidligt. Vi har derfor tilpasset den finansielle prognose, så den afspejler, at de ledende renter holdes lave i lang tid, mens de lange renter ventes at stige i takt med stigende inflationspres fra især USA.

Betragtninger om F1-floater og RTL F

Betragtninger om F1-floater og RTL F

Cheføkonomens hjørne: Kiss my Turku

er turist-sloganet for den finske Østersø-by af samme navn, som i forrige uge var værtsby for det 16. topmøde i Baltic Development Forum (BDF). 1200 toppolitikere og repræsentanter for private og offentlige virksomheder, interesseorganisationer og NGO’ere havde sat hinanden stævne, og jeg havde fornøjelsen at deltage som medforfatter på rapporten State of the Region, som belyser den økonomiske udvikling og ikke mindst konkurrenceevnen i Østersøregionen.

Nationalbanken: Ny strategi kan forhøje sigtepunktet

Strategien for Nationalbankens udstedelsesaktivitet i resten af 2014 offentliggøres inden længe Stor udstedelsesaktivitet i årets første halvår Nettofinansieringsbehovet er steget markant Meget taler for, at sigtepunktet forhøjes til 100 mia. kr… …men usikkerheden om indtægter fra omlægning af kapitalpensionsbeskatningen kan få Nationalbanken til at holde fast i den nuværende strategi

USD har fået overtaget

USD-købere bør øge afdækningen. Læs mere her.

Udsigt til stærkere NOK

Ny prognose: Vi har hævet vores udsigter for NOK/DKK. Læs hvorfor i denne artikel.

Euroen og korte renter under pres

I kølvandet på ECBs rentemøde i sidste uge, har vi taget et kig på effekterne på markedet.

Udfordringer for industrien

Industriproduktionen faldt lidt tilbage i april efter en markant fremgang i marts, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Faldet blev på 1,4% i forhold til marts, men henover de seneste tre måneder er produktionen ikke desto mindre steget med 3,9% i forhold til den foregående tre-måneders periode.

Nationalbanken holder renten uændret

Som ventet valgte Nationalbanken at holde renterne uændrede her til morgen, selvom ECB sænkede de pengepolitiske styringsrenter på mødet i går i Frankfurt.