DCSIMG

Research in Danish

Morgenrapport Danmark

• Tysk IFO i dag – det aktuelle niveau indikerer fortsat vækst • Højere PMI i både fremstillings- og servicesektor • Første portugisiske statsauktion siden bail-out

Svag fremgang i industrien - udfordringerne består

Industriproduktionen steg lidt igen i februar, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Stigningen blev på 1,4% i forhold til januar, men henover de seneste tre måneder er produktionen ikke desto mindre faldet med 3,4% i forhold til den foregående tre-måneders periode. Kun produktionen af varige forbrugsgoder faldt ikke henover tre-måneders perioden.

ECB holder Nationalbanken i skak

• Udvidet renteforskel og ingen intervention svækker den danske krone • Nationalbankens reaktionsfunktion er uændret … • … men fortsat usikkerhed om ECB betyder, at Nationalbanken i højere grad har incitament til at bruge interventionsvåbnet • Dansk renteforhøjelse kommer først i sensommeren

Preliminary prepayments

Preliminary prepayments

Krim-krisen preller af på dansk industri

Dansk økonomi fortsætter opsvinget, men styrken er stadig behersket. Det viser dagens tal for konjunktursituationen i marts for en række af hovederhvervene, samt gårsdagens tal for udviklingen i arbejdsløsheden, som dog var præget af omlægningen af dagpenge- og kontanthjælpssystemet.

Ledigheden falder igen, men....

Kombinationen af bedre konjunkturer og den meget milde vinter, som især har ført til bedre beskæftigelsesvilkår i bygge- og anlægssektoren samt landbruget, betyder også, at der er håb om, at arbejdsløsheden kan falde yderligere efter et fald på 2700 personer i februar.

Cheføkonomens hjørne: Svag investeringsaktivitet giver dybe panderynker

Der er bedre tider på vej for dansk økonomi, men der er desværre også tegn på, at krisen har givet varige mén. Især har jeg over de senere par år været meget bekymret for udviklingen i investeringsaktiviteten, som til trods for den offentlige sektors bestræbelser på at sætte gang i økonomien, fortsat ligger underdrejet og befinder på samme niveau som for 10 år siden.

Engangsindtægter redder den offentlige saldo

Underskuddet på de offentlige finanser blev i 2013 på 17,2 mia .kr. Det er konklusionen på den første offentliggørelse af tallene for de offentlige finanser i fjerde kvartal 2013, som dermed også giver det første samlede resultat for hele sidste år.

Økonomisk Perspektiv - Skrøbelig vækst

Dansk økonomi står foran et behersket opsving, som især vil blive drevet af bedre eksportudsigter på de vigtigste nærmarkeder. Selvom forbrugerne er optimistiske, er de også forsigtige. Det skaber usikkerhed om husholdningerne virkelig tør øge forbruget og derved sætte afgørende gang i væksten.

Svag start på eksportåret 2014

Meget tyder på, at verdensøkonomien går mod bedre tider i 2014 og at det kan trække dansk eksport op i tempo igen. Men det kan også konstateres, at der fortsat kan være et problem knyttet til konkurrenceevnen, som for tiden rammes af styrkelsen af kronekursen over for vigtige handelspartnere som Sverige, Norge og USA. Endvidere rammer krisen i de fremvoksende økonomier eksporten, ligesom der er risiko knyttet til udviklingen i Ukraine, som dog ikke påvirker tallene for januar måned.

Industrien kom svagt fra start i 2014

Industriproduktionen steg marginalt i januar, efter december måneds markante fald. Stigningen blev blot på 0,6% i forhold til december, og henover de seneste tre måneder faldt produktionen med 2,3% i forhold til den foregående tre-måneders periode. Faldet var temmelig konsekvent på tværs af alle industriens hovedsektorer.

Draghi lover lave renter længe endnu

ECB valgte som ventet at holde renten uændret på 0,25% rådsmødet i dag i Frankfurt. Det var en dueagtig Draghi, der som begrundelse for den uændrede rente nævnte, at den økonomiske udvikling fortsat er svag. Inflationen som for tiden blot er på 0,8% forventes derfor at forblive lav i lang tid fremover, før den gradvist stiger op mod målsætningen, som er at holde inflationen tæt på men under 2%.

Fald i de sikre krisetegn

Dagens tal for udviklingen i antal konkurser og tvangsauktioner er endnu en illustration af, at Danmark langsomt, men sikkert, er på vej ud af den økonomiske krise.

Svagt fjerde kvartal i dansk økonomi

Dansk økonomi voksede med 0,4% i 2013. Det står klart efter at Danmarks Statistik har offentliggjort tal for udviklingen i BNP i fjerde kvartal, som til gengæld var meget svagt. Således faldt BNP i årets sidste kvartal med hele 0,5% i forhold til kvartalet inden.

Stort fald i ledigheden - og fremgang i byggeriet

Dansk økonomi fortsætter opsvinget, men styrken er stadig behersket. Det viser dagens tal for konjunktursituationen i februar for en række af hovederhvervene samt arbejdsløsheden i januar.

Detailhandlen stabiliserer sig

I går fik vi tal for forbrugerforventningerne i februar, som faldt lidt fra januar måneds meget høje niveau, og i dag fik vi så oplysninger om, hvordan detailhandlen udviklede sig i januar.

NOK: Yderligere fald i vente

• NOK/DKK med udsigt til fald under 0,89 • NOK vil være svagere end forventet af Norges Bank • Rentemønsteret fra 2013 vil gentage sig