DCSIMG

Steinar Juel

Steinar Juel leads Nordea Markets' macroeconomic research team in Norway. He follows the Norwegian economy closely - concentrating on macro issues, their impact on financial markets and how it relates to Nordea's customers.

Steinar also blogs on Nordea's Norwegian newsroom where he comments on events and developments in both the Norwegian and international economy.

Prior to Nordea, Steinar has worked with Norges Bank, the Norwegian financial ministry, The European Free Trade Association in Geneva and the Norwegian Banking Association (now FNO).


Morgenrapport Norge 18.juli

Viktig i dag: Flat amerikansk forbrukertillit ventes Siden sist: Blandede amerikanske tall

Nordea WebTV: Norges Bank må utsette renteøkning igjen

Denne uken er det rentemøte i Norges Bank. Det er ikke ventet noen endringer i renten på torsdagens møte, så oppmerksomheten vil rettes mot den nye renteprognosen. Etter forrige uke skuffende investeringstelling for oljesektoren tror vi Norges Bank blir nødt til å justere ned veksten for 2015 og utsetter første renteøkning.

Nordea WebTV: Viktige nøkkeltall før Norges Bank-møte

Det er flere viktige nøkkeltall fra Norge denne uken. Inflasjonstallene tikket nettopp inn og senerer i uka kommer investeringsundersøkelsen for oljesektoren. Vi diskuterer tallene som blir viktige i forkant av Norges Banks rentemøte neste uke.

Morgenrapport Norge 10.juni

Viktig i dag: Inflasjonen ned igjen Ellers denne uka: Faller oljeinvesteringene i 2015? Siden sist: Amerikansk arbeidsmarked som ventet

Norsk økonomi på lavere gir

Norske forbrukere har brukt mer penger hittil i 2014 enn hva deres adferd i fjor tilsa. Detaljomsetningen har økt kraftig og etterspørselen etter boliger har tatt seg opp. Kjøpet av nye biler har imidlertid falt noe fra det rekord-høye nivået i 2013. Husholdningenes større villighet til bruk av penger er hovedårsaken til at vi har oppjustert anslaget for veksten i norsk økonomi.

Morgenrapport Norge 3.juni

Viktig i dag: Økt norsk ledighet ventes Siden sist: ISM falt ikke likevel

Nordea WebTV: ECB må handle

Det er store forventninger til rentemøtet i Den europeiske sentralbanken til torsdag. Medlemmer av styret har kommet med hint om at det vil vedtas kraftfulle tiltak for å bekjempe den lave inflasjonen. Det er dristig å spenne forventningene så høyt. Fallhøyden blir da også stor

Nordea WebTV: Middelmådig Regionalt nettverk

Norges Banks regionale nettverk som kommer fredag vil trolig peke i retning av en vekst i BNP i underkant av ½ prosent i 2. kvartal. Det vil være på linje med Norges Banks anslag. Vi venter også at denne ukes tall fra NAV vil vise at registrert ledighet gikk noe opp i mai

Morgenrapport Norge 30. mai

Viktig i dag: Svensk BNP falt trolig i 1. kvartal Siden sist: Svake amerikanske BNP-tall, men liten grunn til bekymring

Morgenrapport Norge 26. mai

Viktig i dag: Ytterfløyene vant i valget på Europaparlamentet Ellers denne uken: Norsk detaljomsetning trolig ned i april Siden sist: Ingen overraskelser fredag

Morgenrapport Norge 23. mai

Viktig i dag: Trolig positiv tysk ifo Siden sist: Norske ledighetstall vanskelig å tolke

Nordea WebTV: Revidert budsjett med litt nytt for folk flest

Revidert nasjonalbudsjett inneholdt mindre endringer enn vi hadde ventet fra en ny mindretallsregjering. Regjeringen presenterer i hovedsak bare revisjoner av anslag og småjusteringer av enkeltposter

Northern Lights - Divergent scandi outlook

Our monthly Scandinavian flagship publication is out. In here you find everything you need to know on Nordeas view on Scandinavian Macro, FX and Fixed Income. Enjoy!

Morgenrapport Norge 14. mai

Viktig i dag: Revidert budsjett, Tesla gir inntektssvikt Siden sist: Amerikanske detaljomsetningstall bare tilsynelatende skuffende

Morgenrapport Norge 12. mai

Viktig i dag: Ikke noe spennende Ellers denne uken: Revidert nasjonalbudsjett, trolig mer ekspansiv politikk Siden sist: April var et inflasjonsutskudd

Week Ahead: 10 May - 16 May 2014

Main events for next week will be inflation figures and the GDPs out from Euro Area and Japan. The Government in Norway will present its Revised Budget for 2014.

Morgenrapport Norge 8. mai

Viktig i dag: Sentralbanker i kø, men ingen nye tiltak Siden sist: Lite nytt fra Yellen