DCSIMG

Helge J. Pedersen

Helge J. Pedersen has more than 25 years of experience in the financial sector and has been Group Chief Economist with Nordea since 1999. He has also taught Economics for many years, both at the University of Copenhagen and CBS, and has written textbooks and numerous articles on economic conditions. He is also VIP blogger for the Danish newspaper, Borsen.

Helge closely follows the developments in both the Danish and international economy - and has been a longstanding member of the Conference Board where he served as chairman for the European Economic Council 2006-08. He is also the Danish representative with EMAC (Economic and Monetary Affairs Committee) under the European Banking Federation.


Cheføkonomens hjørne: Halvårsstatus

Halvårsstatus er et fint gammelt udtryk, som stort set kan bruges på alt mellem himmel og jord, bare det sker omkring 1. juli. Og hvis vi betragter dansk økonomi, er der vel kun at sige, at første halvår 2014 så absolut har været godkendt. Væksten er kommet tilbage drevet af stigende privatforbrug og investeringsaktivitet, ligesom eksporten klarer sig fornuftigt. Samtidig er arbejdsløsheden faldet, og alene i 1. kvartal kom næsten 8.000 personer i job.

Chief Economist's Corner: Kiss my Turku...

… is the tourism slogan of the Finnish city of Turku, which recently hosted the 16th Baltic Development Forum (BDF). Here by the Baltic Sea, 1200 top politicians and representatives of private and public businesses, professional bodies and NGOs gathered. I had the pleasure of participating as co-author of the State of the Region report, which describes the economic performance and not least competitiveness of the Baltic region.

Cheføkonomens hjørne: Kiss my Turku

er turist-sloganet for den finske Østersø-by af samme navn, som i forrige uge var værtsby for det 16. topmøde i Baltic Development Forum (BDF). 1200 toppolitikere og repræsentanter for private og offentlige virksomheder, interesseorganisationer og NGO’ere havde sat hinanden stævne, og jeg havde fornøjelsen at deltage som medforfatter på rapporten State of the Region, som belyser den økonomiske udvikling og ikke mindst konkurrenceevnen i Østersøregionen.

Udfordringer for industrien

Industriproduktionen faldt lidt tilbage i april efter en markant fremgang i marts, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Faldet blev på 1,4% i forhold til marts, men henover de seneste tre måneder er produktionen ikke desto mindre steget med 3,9% i forhold til den foregående tre-måneders periode.

Nationalbanken holder renten uændret

Som ventet valgte Nationalbanken at holde renterne uændrede her til morgen, selvom ECB sænkede de pengepolitiske styringsrenter på mødet i går i Frankfurt.

Economic Outlook Nordics – Shifting gears

The Nordic countries are still at various stages in the economic cycle. Norway and Sweden are well under way, while Denmark is only slowly ascending from the bottom. Finland is hit by a renewed risk of ending up in a protracted economic recession. The Scandinavian countries can still boast large surpluses on the external balances and healthy public finances. This illustrates that the Scandinavian countries are ready to step in as safe havens in the financial markets whenever it might be needed.

Økonomisk Perspektiv Norden – Gearskifte

Norden befinder sig fortsat i forskellige stadier i den økonomiske konjunkturcyklus. Norge og Sverige ligger lunest til, mens Danmark kun langsomt er på vej væk fra bunden. Finland er ramt af en fornyet risiko for at havne i en langstrakt økonomisk recession. De skandinaviske lande kan fortsat bryste sig af store overskud på de eksterne balancer og flotte offentlige finanser. Kun Finland halter lidt efter også i denne sammenhæng.

Ned på jorden

Væksten blev høj i 1. kvartal, men hvis vi kan bruge konjunkturbarometret for hovedsektorerne fra maj som indikator for de tidlige sommermåneder må vi konstatere, at styrken i det hjemlige opsving fortsat er meget behersket.

Væksten op - armene ned

Danmarks Statistik har netop offentlliggjort tal for udviklingen i den hjemlige økonomi i 1 kvartal 2014. Og helt som ventet kom Danmark endog særdeles stærkt ind i det nye år. BNP steg således med hele 0,9% hen over kvartalet. Det svarer til en annualiseret vækst på mere end 4%!!!

Chief Economist's Corner: Plain speak

ECB President Mario Draghi made it abundantly clear at the meeting on 8 May: “I would say that the Governing Council is comfortable with acting next time”. And with data showing a weaker-than-expected economic recovery in the Euro area during the first three months of the year, it seems clear that further monetary policy easing is on the agenda when the Governing Council convenes on the first Thursday of June in Frankfurt.

Cheføkonomens hjørne: Klar tale

“I would say that the Governing Council is comfortable with acting next time”. Så klar var talen fra den øverste chef i den europæiske centralbank (ECB), Mario Draghi, på det pengepolitiske møde den 8. maj.

Tyskland er Europas vækstlokomotiv

Euroområdet fortsætter fremgangen, men opsvinget er fortsat skrøbeligt og ujævnt. Det er konklusionen på dagens oplysninger om væksten i årets første kvartal, som blev på 0,2% eller væsentligt mindre end forventet. Det hører endda med til historien, at fremgangen blev hjulpet godt på vej af den ekstremt milde vinter, som ramte Europa, og som ikke mindst bygge- og anlægssektoren har nydt godt af. Desuden skal det bemærkes, at væksten fortsat er meget ujævnt fordelt på de enkelte lande.

Lav men stigende inflation

Inflationen blev opgjort til 0,7% i april efter stigningen på blot 0,4% i marts måned. Det er nøjagtigt som i euroområdet, men fortsat noget højere end i Sverige, som er Danmarks næststørste eksportmarked, hvor forbrugerpriserne faldt med 0,6% i marts. Udviklingen i forbrugerpriserne er dermed nogenlunde neutral for konkurrenceevnen, når der ses med de store briller, for det er klart, at konkurrenceevnen bedst måles ud fra de valutakurskorrigerede enhedslønomkostninger.

Mild vinter trækker udenrigshandlen ned

I marts faldt udenrigshandlen ret betragteligt i forhold til måneden inden. Eksporten som følge af et mindre salg af olie til især Sverige og Storbritannien, ligesom importfaldet også kan tilskrives lavere import af olie. Udviklingen skyldes dels, at oliehandlen var ret høj måneden inden, dels at vinteren som bekendt blev rekordmild, så opvarmningsbehovet var tilsvarende lavere.

Nationalbanken intervenerede for 20 mia. i april

Sidste torsdag valgte Nationalbanken lidt overraskende at sætte renten på indskudsbeviser op med 15bp og dermed bragte Danmark ud af det negative renteterritorium.

Arbejdsløsheden falder igen, men udviklingen er påvirket af reformpolitikken

Kombinationen af bedre konjunkturer og den meget milde vinter, som især har ført til bedre beskæftigelsesvilkår i bygge- og anlægssektoren samt landbruget, betyder også, at der er et lille håb om, at arbejdsløsheden kan falde yderligere efter et fald på 4.000 personer i marts.

Inflationen stiger - ECB holder sig på sidelinien

Inflationen i eurozonen steg som ventet lidt igen i april, hvor den blev målt til 0,7% mod 0,5% i marts. Det er fortsat langt under ECB’s målsætning, som er at holde inflationen tæt på, men under 2%.