DCSIMG

Pengepolitiske stimulanser har sine begrensninger

Veksten i USA etter resesjonen som finanskrisen forårsaket har vært tregere enn det Sverige opplevde etter bankkrisen tidlig på 1990-tallet. BNP i de to landene falt omtrent like mye, men i Sverige tok det tre år før konjunkturbunnen ble nådd, mens det i USA bare tok 1 ½ år. I Sverige ble rentene holdt oppe på skyhøye nivåer under bankkrisen, mens USA raskt gjennomførte kraftige pengepolitiske stimulanser.  Det er trolig årsaken til at resesjonen i USA stoppet relativt raskt mens den i Sverige trakk ut. Men de massive pengepolitiske stimulansene synes ikke raskere å ha utløst en selvgående vekstdynamikk i USA enn det Sverige erfarte.

Figuren under viser BNP-forløpet i USA etter 2007, og i Sverige og Finland etter 1989 og 32 kvartaler (åtte år) frem. BNP-tallene er omgjort til indekser som er satt til 100 siste kvartalet før BNP stagnerte eller begynte å falle.  Grafene viser at veksten kom raskere tilbake i amerikansk økonomi enn i den svenske, men oppgangen i USA har vært svakere. Nå (2. kvartal 2012) fire og et halvt år etter at krisen begynte, har ikke amerikansk BNP kommet noe mer opp enn det svensk BNP hadde på tilsvarende tidspunkt (4. kvartal 1995). Finlands krakk tidlig på 1990-tallet var mye dypere enn både i USA og Sverige, og varte lenger. Men også veksten i Finland var sterkere da den kom enn det USA til nå har opplevd.

Den langsomme veksten i USA etter bunnen i 2009, tross massives stimulanser fra pengepolitikken og til dels fra finanspolitikken, har skuffet både sentralbanken Federal Reserve og den amerikanske regjerningen. President Obama hadde nok håpet og trodd at veksten skulle vært sterkere nå snaut tre måneder før presidentvalget. Det kan se ut til at politikkstimulansene først og fremst har bidratt til å stanse produksjonsfallet tidligere enn det som ellers ville vært tilfellet. I tillegg har tiltakene gitt visse direkte vekstimpulser. Vekstdynamikken i privat sektor synes derimot i liten grad å ha blitt utløst noe raskere av den ekstremt ekspansive pengepolitikken. Det er egentlig ikke så overraskende. Etter et boligkrakk som det USA har gjennomlevd vil ikke folk med en gang løpe av sted å ta opp lån til nye bolig selv om renten er på en historisk bunn. De blir mer forsiktige, og mange vil først betale ned på sin gjeld. Amerikanske boligeiere har dessuten stort sett fastrentelån, så lavere rente på nye lån vil ikke automatisk gi lavere renteutgifter på eksisterende lån. Riktignok er det slik at dersom fastrenten faller mye, kan folk bytte ut det gamle med et nytt til lavere rente. Men det kreves da ofte ny takst på boligen, så muligheten for å bytte lån begrenses når ca ¼ av boligeiere med lån har større lån enn verdien på boligen.

Etter en finanskrise blir også bankene mer forsiktige med å yte lån. De første årene etter store tap, med hoderullinger blant banktopper og massiv kritikk av tidligere adferd vil alle banksjefer bli overdrevent forsiktige. Forsiktige banker rammer ikke bare boligkjøpere, men også bedrifter som skal investere. I USA finansierer de store foretakene seg direkte i kapitalmarkedet, mens små og mellomstore bedrifter er helt avhengig av bankene. Det er liten tvil om at skadeskutte og overforsiktige banker har forsinket produksjonsoppgangen til små og mellomstore bedrifter.

Uansett stimulansetiltak tar det derfor tid før privat sektor fungerer normalt etter omfattende finanskriser. Betyr det at stimulansetiltakene i USA ikke har hatt noen funksjon?  Nei det betyr det ikke. Trolig ville BNP falt mer, og over en lenger periode dersom tiltakene ikke var blitt iverksatt. Enda flere ville blitt sent ut i køen av arbeidsledige. Men stimulansetiltak har sine begrensninger. Etter en stor finanskrise trenger en økonomi tid til selvreparasjon før vekstdynamikken kommer tilbake. Selvreparasjonen av amerikansk økonomi er fortsatt ikke helt ferdig, men vil forhåpentligvis være det om et år eller to.

Latest research

US Rates - Market in doubt

• It has been a bumpy ride for US rates in 2014. A two month rally started the year and recently the Fed has added substantial volatility with their somewhat wobbly way of commenting on future policy. • Further, the last NFP on April 4th was quite a disappointment. • In this note we look into the market perception (through futures and options) of all this, and in particular find indications towards a loss of faith (on rising rates) on behalf of the option market.

Swedish Morning Briefing - Wednesday 16 April

• Putin urges UN to condemn Ukraine’s intervention • Chinese growth at weakest level for six quarters

FI Eye-Opener: No support can survive constant pounding

German 10-year yield finally broke important support – mood remains bullish. A correction higher in yields still looks likely today. US equities recover after early losses. Q1 effect hits Chinese GDP numbers again. Ukraine’s military starting to use force US core inflation bottomed out? Euro-zone inflation and US housing market data ahead – Germany to sell 10-year bonds.

China: The impossible duality

China’s Q1 GDP growth of 7.4% was marginally higher than market consensus. It was caused by a combination of cyclical slowdown and structural shift away from the traditional growth drivers. Beijing is likely to continue the fine-tuning policies and stays away from large-scaled stimulus.

Euro Rates Update

The latest Euro Rates Update is now available

Swedish Morning Briefing - Tuesday 15 April

• Obama warns Putin • Ukraine raises policy rate

Competitiveness of the Nordics

Financial crisis and subsequent Euro crisis have cast doubts on the future prosperity of the Nordic countries. This report takes a closer look at the competitive position of the Nordics over past ten years and aims at answering how worried these countriesshould be.

FI Eye-Opener: Still going lower

Bond yields rebound, but bonds with more performance potential left. Intra-Euro-zone spreads narrow. Equities rise – more downside potential in the near term. US retail sales beat expectations. Eyes on US CPI and Yellen’s speech.

EM FX: Ukraine takes the headlines again

The Ukrainian President's deadline for rebels occupying state buildings in Eastern Ukraine to lay down their weapons have passed. Markets are awaiting news. EM FX is slightly weaker this morning, especially the RUB, the PLN and the TRY, but it seems that markets are becoming more resilient to headline news from Ukraine.

Swedish Morning Briefing - Monday 14 April

• Brighter outlook for global growth • Swedish finance minister worried about inflation

FI Eye-Opener: Please stop strengthening, we are asking nicely

Bonds with more gains on Friday – German 10-year yield to break lower today. Finnish bonds feeling some pressure after a negative outlook by S&P. Correction lower in equities has further to run. ECB fights the stronger currency with words – and talks further about QE. LTRO payments continue coming in – ECB more concerned about the rising euro. US retail sales & inflation, Chinese GDP and corporate earnings ahead. New French 2-year benchmark out this week.

Week Ahead: 12 - 25 April 2014

We cover two weeks in this Easter edition of Week Ahead. Important data prints from China, US inflation, PMI's, German Ifo and more...

Global FX Strategy: QE-nomics

Despite the QE-rumours, we still believe that the EUR has some upside left versus the USD short term. Find out why in this edition of our flagship FX publication, alongside views on NOK, SEK, JPY, AUD, CAD, NZD and Emerging Markets currencies. Enjoy!

European FI Strategy: Mad about QE

Euro zone QE talks all over the place, but there is still room for curve flattening and demand continues to be strong, also for Scandies. Find out what we favor in this month's edition of European FI Strategy.

Swedish Morning Briefing - Friday 11 April

• Finland – S&P affirms AAA but lowers outlook to negative • Nasdaq sees largest decline since November 2011

Finland: King of ratings no more

The credit rating agency Standard & Poor’s surprisingly changed its outlook for the AAA rating of Finland from stable to negative, the first major rating agency to do so. The action puts more pressure on the already shaky government and will deliver a hit to Finnish bonds, very dependent on the highest ratings.

FI Eye-Opener: Bye, bye, Finnish AAA?

Bonds with a big rally yesterday – curves bull-flatten. German 10-year yield gathering momentum to break lower – a correction higher in yields still likely today. Finnish credit rating starting to feel pressure – more pressure for the shaky government. Huge demand for the new Greek benchmark. US consumer confidence and IMF Spring meetings ahead. Italian auctions concluding a busy supply week.

Northern Lights: Goldilocks?

Following this morning’s CPI figures, the Riksbank is widely expected to cut rates. But how can you trade SEK and Swedish Rates in this environment? Find out more on that, alongside updated views from our macroeconomists and strategists across the Nordic region. Northern Light gives you everything you need on Scandinavian Macro, FX and Fixed Income. Enjoy!

Comment Norway: Inflation on the upside

• March core inflation at 2.6% up from 2.4% last month • Above Norges Bank and consensus at 2.5% and Nordea at 2.4%

SEK FX & FI Strategy - Market commentary

Market commentary in the wake of record low CPIF inflation