DCSIMG

Forsiktige forbrukere ga rentekutt, men vanskelig å forutsi

Norges Bank sliter for øyeblikket med kommunikasjonen med markedet. Det var ikke priset noen sannsynlighet for rentekutt i forkant av det siste rentemøtet. For en sentralbank som under Gjedrems ledelse gjennomførte store og radikale endringer i kommunikasjonen med markedet for å gjøre sentralbanken mer forutsigbar er det antagelig et stort problem. Uheldige formuleringer i årstalen er én grunn til at markedet var helt uforberedt på rentekuttet, men det er også mer prinsipielle sider ved måten Norges Bank kommuniserer på som gjør at målet om høy forutsigbarhet kanskje ikke er oppnåelig og at sentralbanken bør tenke på alternative metoder å kommunisere på.

Etter rentekuttet har årstalen fått mye av skylden for at kuttet kom uventet. Når Olsen først sier at renten kan settes opp og ned, men så sier at det likevel er “et spørsmål om det er ønskelig å bruke pengepolitikken til å forsere en økning i inflasjonen når landene rundt oss er i lavkonjunktur” og avslutter med at det “ikke er veien å gå”, så oppfattes det selvfølgelig som en kraftig advarsel mot ytterligere kutt. At Olsen i tillegg brukte konkurranseevnen som argument mot å “forsere en økning i inflasjonen” skapte tvil om vi hadde fått enda et mål for pengepolitikken.

Norges Bank har sikkert trukket noen lærdommer av at de snublet i kommunikasjonen i årstalen og dårlig kommunikasjon trenger ikke blir noe varig problem. I rettferdiggjøringen Norges Bank brukte for endringen i den nye renteprognosen i forhold til prognosen i oktober (“renteregnskapet”) dukker imidlertid et mer fundamentalt problem opp. Idealet er at markedet løpende skal forstå hvordan rentesynet endres i takt med ny informasjon. Problemet er at de fleste av og til kommer fram til ny innsikt uten at det egentlig er lett å peke på hvorfor. Norges Banks radikale endring i synet på norske forbrukere kan vanskelig tolkes som at annet enn at Norges Bank har kommet til ny innsikt. Innsikt som det er vanskelig å forklare ved hjelp av utviklingen siden oktober.

I oktober hadde Norges Bank et anslag på privat forbruk i 2012 på 4 ½ % som for de fleste virket uforståelig sterkt. Det var basert på en relativt sterk vekst i inntektene (reelt 3 ¾ % ), men også at forbrukerne vil øke andelen av inntekten de bruker på forbruk, altså spare mindre. Nå tror Norges Bank på en betydelig kraftigere inntektsvekst (4 ¾ %), men paradoksalt nok en betydelig mer moderat forbruksvekst på 3 %. Nå tror de forbrukerne vil være mer forsiktige og spare en stor del av inntektsøkningen. Hadde Norges Bank holdt på sitt syn fra oktober på hvordan forbrukerne vil oppføre seg, ville det neppe blitt noe rentekutt.

Selvfølgelig skal Norges Bank ha muligheten til å tenke nytt og kanskje er målet om høy forutsigbarhet uoppnåelig. Men hvis målet fortsatt er å være rimelig forutsigbar bør de kanskje tenke igjennom måten de kommuniserer på. Kanskje ved å bedre kommunikasjonen på de rentemøtene som avholdes mellom møtene hvor ny renteprognose legges frem, kanskje gjennom informasjon mellom rentemøtene, kanskje gjennom dokumentasjon av ny innsikt som f.eks et notat om skift i synet på norske forbrukere. Norges Bank er neppe fornøyd med at en sentralbank som på gammeldags måte bare hinter litt i uttalelsene sannsynligvis ville vært mer forutsigbar på siste rentemøte enn Norges Bank.

Skulle norske forbrukere oppføre seg i takt med modellen Norges Bank trodde på i oktober står Norges Bank foran enorme utfordringer særlig hvis de nå også bryr seg om konkurranseevnen. Vokser forbruket i takt med eller over inntektsveksten kommer veksten i produksjonen til å bli betydelig høyere, arbeidsmarkedet strammere og lønnsveksten høyere enn Norges Bank anslår. Det vil kreve renteøkninger og dermed en sterkere krone. At sterk krone og høy lønnsvekst vil slå ut noen bedrifter er kanskje ikke noe problem hvis målet er å unngå overoppheting og etter hvert for høy inflasjon de neste årene. Men et problem hvis en er bekymret for den varige effekten av sterkere krone og høyere lønninger på norsk næringslivs konkurranseevne.

Publisert på E24

Latest research

BoE minutes: First hike getting closer, but not around the corner yet

BoE minutes showed a unanimous monetary policy decision at the July meeting, but the differing views about the outlook are starting to emerge. The modest wage pressures mean that the Bank is not in any hurry to start to raise rates, and the first rate hike is not around the corner. The August monetary policy meeting and the inflation report will be interesting.

Swedish Morning Briefing - Wednesday 23 July

EU to limit Russian access to capital markets Minutes of BoE meeting due at 10.30

Euro Rates Update

The latest Euro Rates Update is now available

FI Eye-Opener: Some easing in Euro-zone deflation threat

German yields rebound – US Treasuries end with a small rally. Core bond to remain supported today. Equities with clear gains. EU continues to advance with small steps with Russian sanctions. US inflation pressures remain limited for now. At least some easing in the Euro-zone deflation threat. New 30-year benchmark from the EFSF. BoE minutes and French business confidence ahead.

US: Core consumer prices rise less than expected

The overall trend of inflation remained subdued in June

Morning Briefing - Tuesday July 22

Japanese government cuts GDP forecast Pro-Russian separatists hand over black boxes to Malaysia

FI Eye-Opener: Searching for inflation

Core bond yields edge further down – geopolitical tensions continue to support bonds. Equity markets feeling pressure. More sanctions on Russia in the pipeline. US inflation pressures finally picking up? Belgium to sell longer bonds.

Morning Briefing - Monday July 21

Growing pressure for further sanctions against Russia Israel steps up ground offensive in Gaza

While you were busy...

If you are just back from holiday, here are a few bullets on what happened while you were busy…

FI Eye-Opener: Markets too upbeat on Europe?

Bond yields end a bit higher, but near-term upside still limited. US equities with a clear rebound – resistance in sight. Money market rates rise on higher LTRO repayments. More warnings on markets being too optimistic. US inflation numbers and Euro-zone PMIs ahead. Supply action easing – more coupon and redemption payments ahead.

FX: the EUR trap

Is Europe next Japan? Hopefully not. ECB and releveraging implications for EUR.

Week Ahead: 19 - 25 July 2014

US CPI inflation will be out on Tuesday . China and the Euro-zone will present PMI figures. On Friday the German Ifo indexes is released. The BoE will deliver minutes from the July meeting and UK GDP figures will be out on Friday

Swedish Morning Briefing - Friday 18 July

Passenger plane downed over eastern Ukraine Israel launches ground offensive in Gaza

FI Eye-Opener: Increasing tensions to push German yields to new lows

Bonds continue to rally – yields in several semi-core countries hit record lows. Equities suffer a beating. Chinese home prices continue to fall. Geopolitical concerns take centre stage ahead of the weekend. German 10-year yield about to fall to new lows. Mixed US data – Bullard sees early rate hikes. No ABS purchases from the ECB for a long while. US consumer confidence and euro debate ahead.

Bulgaria: Two bank runs and a bankruptcy

Bulgaria experienced a run on two of its biggest banks in late June, leading the central bank to close the fourth-largest bank in early July and start criminal investigations against several people. Moreover, the bank runs may have been the final push for the government to call early elections and have pushed the country into talks with the ECB to take over supervision of its banks and with the EBA to review the central bank’s banking supervision. Banking sector risks are obviously elevated!

Bonds: This bubble will keep growing

It seems everywhere you look nowadays, you see a bubble. That is not true of course, but based on many headlines, you could be fooled. The bond market is no exception, and it has received its fair share of bubble talk. If it is a bubble, it will keep growing in the near future.

Turkey: 50 bp cut this time

A 50 bp rate cut this time. More could come if risk sentiment remains decent and the TRY does not weaken further.

RUB: again under pressure after US and EU sanctions

RUB is again under pressure after US imposed sanctions on Russian companies.

Swedish Morning Briefing - Thursday 17 July

No new foreign policy chief after EU summit US and EU boost sanctions against Russia

FI Eye-Opener: Another round of sanctions

Bonds continue to see strong demand. Portuguese bonds rally hard. Core bonds to continue to perform today. European equities with considerable gains yesterday. Fresh sanctions on Russia taking a toll on already weak economies. EU leaders fail to agree on top posts. Final Euro-zone inflation and US construction data ahead. Spanish and French supply.